Selecteer een pagina

Impact

De intake moet verduidelijken welk probleem, welke vraagstelling nu precies speelt. Ik probeer te achterhalen of het hier om het werkelijke probleem en niet om een symptoom van het probleem gaat. Ik zal dus vragen stellen over wat de verbanden tussen zaken zijn, wat door wat veroorzaakt wordt? Hiermee probeer ik oorzakelijke, causale relaties te identificeren. Die helpen me om een eerste, globale modelstructuur (en die zit dan voornamelijk nog in mijn hoofd) te ontrafelen. Wellicht schets ik ook wat verbanden. Belangrijk is bijvoorbeeld ook om een tijdslijn van de ontwikkeling van het probleem te schetsen. Waarom is het nu een probleem (geworden)? Waarom was het dat eerder nog niet? Wat zijn de verwachtingen dat er gaat gebeuren als je gewoon doorgaat of niets verandert? Uiteindelijk moet héél precies geformuleerd worden welke vraag beantwoord moet gaan worden. Hoe kunnen we ……? Wat kan ik doen om ……? Wanneer moet ik ……..? Hoeveel zal ik …..? Een model waarin allerhande relevante parameters ‘aan elkaar geknoopt zijn’ biedt, indien gevuld met actuele data en inschattingen van ontwikkelingen, de mogelijkheid om in diverse scenario’s deze vragen te gaan onderzoeken. Een van de goeroes op mijn vakgebied noemt dit een time-phased action plan: what to do, how much, when? Bij de opdrachtgever moet ook duidelijk worden dat het antwoord niet een exacte toekomstvoorspelling gaat worden (immers van alle zaken die we buiten beschouwing laten in het model weten we dus ook niet hoe de toekomstige ontwikkelingen zullen zijn noch wat hun invloed op het eindresultaat kunnen zijn). Het model biedt de mogelijkheid om mogelijke toekomsten te verkennen, te exploreren, de effecten van beslissingen die je nu kunt nemen te onderzoeken.