Selecteer een pagina

Behaalde resultaten

een overzicht van enkele projectcases

Capaciteitsorgaan

Het Capaciteitsorgaan is een organisatie die ramingen opstelt voor aantallen op te leiden medische en tandheelkundige specialisten. In het Capaciteitsorgaan overleggen daarover vertegenwoordigers van de medische en tandheelkundige beroepsgroepen, de zorgverzekeraars en de opleidingsinstellingen. Voor het opstellen van de ramingen werd gebruik gemaakt van uitgebreide spreadsheets. Aan Buroos is gevraagd om simulatiemodellen te ontwikkelen om het besluitvormingsproces te ondersteunen. In deze simulatiemodellen wordt rekening gehouden met de omvang van de beroepsgroep, de verdeling in de beroepsgroep tussen mannen en vrouwen, de vraag naar zorg en de verwachte ontwikkeling daarvan, de duur van de studie, uitvalpercentages uit de studie, de factor feminisering van het werkveld en nog vele andere relevante factoren.

Het is gebleken dat de ontwikkelde simulatiemodellen voordelen bieden ten opzichte van de voordien gebruikt spreadsheets. De klant zegt hierover: ‘De simulatiemodellen bieden de mogelijkheid tot veel meer interactie tussen het bureau (capaciteitsorgaan zelf) en de geconsulteerde experts (artsen, opleiders en verzekeraars), het spreadsheet geeft heel veel vertraging bij herberekening met nieuwe instellingen terwijl het simulatiemodel dat ter plekke (en per direct) kan laten zien, het simulatiemodel biedt veel meer/betere grafisch (output)mogelijkheden en biedt de mogelijkheid voor het inbouwen van dynamische relaties, spreadsheets kunnen niet met feedback overweg, het simulatiemodel visualiseert de samenhang en het proces (i.t.t. tot de cijferbrij in een spreadsheet).’

De simulatiemodellen bieden de mogelijkheid tot veel meer interactie tussen het capaciteitsorgaan en de geconsulteerde experts (artsen, opleiders en verzekeraars).

Capaciteitsorgaan

www.capaciteitsorgaan.nl

andere cases

Op basis van het model konden we betere keuzes maken over hoe beperkte middelen optimaal ingezet konden worden.

Jeugdzorg Nederland

www.jeugdzorgnederland.nl

Buroos bepaalde voor ons een succesvolle business-case met een terugverdien-tijd van aanloopkosten in minder dan één jaar.

Huisartsenpost

www.huisartsenpost.nl

We kregen als bonus door het proces automatisch een veel scherper beeld over onze eigen bedrijfsvoering.

Vitux AS

Vitux AS

Let’s take the next step.

 

Een persoonlijk gesprek kan in korte tijd veel duidelijkheid geven over de diensten en resultaten van Buroos. Klik op onderstaande link en maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.