Selecteer een pagina

Behaalde resultaten

een overzicht van enkele projectcases

Jeugdzorg

Omschrijving project
De jeugdzorg in Nederland kende tijden dat wachtlijsten voor veel publiciteit en ophef zorgden. De verantwoordelijke politici stonden onder druk om ruimere budgetten beschikbaar te stellen om wachtlijsten terug te dringen.

Vraagstelling
Stel vast wat de effecten zijn van het herverdelen van budgetten over verschillende vormen van zorg (ambulante, residentiële zorg, pleegzorg, daghulp).

Opdracht
Een simulatiemodel is ontwikkeld waarin de verschillende vormen van jeugdzorg in aantallen patiënten, beschikbare capaciteiten, behandelduur en kosten met elkaar in verband gebracht zijn. Met dit model konden patiëntenstromen en hun effect op wachtlijsten doorgerekend worden.

Resultaat
Op basis van het model konden betere keuzes gemaakt worden hoe beperkte middelen optimaal ingezet konden worden. Eén van de opvallende conclusies was dat wachtlijsten niet een goed beeld gaven van de problematiek (en dat de signalen die ervan uitgingen op politici dus ook niet juist waren). Het bleek dat voor bepaalde vormen van jeugdzorg een verruiming van het budget en capaciteit eerder een vergroting van de wachtlijst teweeg zou brengen dan een verlaging. Echter: de vergroting van de wachtlijst zou gepaard gaan met een verlaging van de wachttijd!

Op basis van het model konden we betere keuzes maken over hoe beperkte middelen optimaal ingezet konden worden.

Jeugdzorg Nederland

www.nji.nl

andere cases

We kregen door het proces ook een veel scherper beeld over onze eigen bedrijfsvoering.

Vitux AS

www.concordix.com

Buroos bepaalde voor ons een succesvolle business-case met een terugverdien-tijd van aanloopkosten in minder dan één jaar.

Huisartsenpost

www.huisartsenpost.nl

Deze hogere verwachte omzet leverde bij de verkoop van de onderneming naar schatting € 2,5 mln meer opbrengst op.

Voornaam Achternaam

Eigenaar, bedrijf x

Let’s take the next step.

 

Een persoonlijk gesprek kan in korte tijd veel duidelijkheid geven over de diensten en resultaten van Buroos. Klik op onderstaande link en maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.