Selecteer een pagina

case Huisartsenpost

een overzicht van succesvolle projecten

Samenwerking huisartsen en ziekenhuis

Omschrijving project
Een huisartsenpost en een eerste-hulppost van een ziekenhuis gaan op een gezamenlijke locatie werken om patiëntenstromen zo te sturen dat de geboden zorg niet zwaarder dan noodzakelijk is. Dit betekent in nacht-, avonduren en weekend dat méér patiënten (eerst) door een huisarts gezien zullen worden. Voor de eerste-hulppost is een vermindering van patiënten te verwachten.

Vraagstelling
Bereken de verschuivingen in kosten en opbrengsten voor de verschillende partijen waarbij rekening gehouden wordt met investeringen om de samenwerking mogelijk te maken. Bepaal of er een business case is.

Oplossing
Met een procesmodel zijn patiëntenstromen, samenhangende kosten, bezettingen in beeld gebracht. Met dit model is een aantal jaren in de toekomst doorgerekend.

Resultaat
Op basis van de verwachte verschuivingen in patiënten en rekening houdend met verschillende vergoedingen is er sprake van een business case en is de terugverdien-tijd van aanloopkosten minder dan één jaar. Vooral voor het ziekenhuis zorgen tweede orde effecten voor minder patiënten in poliklinieken en bij opnamen. Dit heeft aanzienlijk consequenties voor de exploitatie van het ziekenhuis. Ziekenhuis en zorgverzekeraar moeten hierover nader met elkaar in gesprek. De tweede orde effecten konden vooral door het procesmodel aan het licht gebracht worden.

We bepaalden een succesvolle business case met een terugverdien-tijd van aanloopkosten in minder dan één jaar.

Huisartsenpost

www.huisartsenpostenoostbrabant.nl

andere cases

Op basis van het model konden we betere keuzes maken over hoe beperkte middelen optimaal ingezet konden worden.

Jeugdzorg Nederland

jeugdzorgnederland.nl

Deze hogere verwachte omzet leverde bij de verkoop van de onderneming naar schatting € 2,5 mln meer opbrengst op.

Voornaam Achternaam

Eigenaar, Bedrijf x

We kregen als bonus door het proces automatisch een veel scherper beeld over onze eigen bedrijfsvoering.

Vitux AS

Vitux AS

Let’s take the next step.

 

Een persoonlijk gesprek kan in korte tijd veel duidelijkheid geven over de diensten en resultaten van Buroos. Klik op onderstaande link en maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.